Algemene voorwaarden DéDé Lady Fit

For english click here.

1. Aanmelding
- Aanmelding bij DéDé Lady Fit vindt plaats voor het formulier volledig in te zullen, te ondertekenen en te overhandigen aan de instructrices van de betreffende les.
- Het inschrijfgeld bedraagt € 7,50

2. Lidmaatschap, termijn en betalingsvoorwaarden
- Een lidmaatschap bij DéDé Lady Fit kan op elk gewenst moment ingaan.
- Bij aanvang van inschrijving worden de kosten gebaseerd op het volgende:
Starten t/m de 15e van de maand = volledig tarief
Starten vanaf de 16e van de maand = half tarief
- Hoogte van het lesgeld: - 1x p/w € 26,- p/mnd. -2x p/w € 45,- p/mnd. - Onbeperkt € 59,- p/mnd. - 10 strippenkaart € 70,-. 
- Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. Betaling van abonnement/ inschrijfkosten gescheidt middels automatische incasso per de 1e van de maand.
- DéDé Lady Fit valt buiten de reductieregelingen binnen DéDé Dance
- Opzeggen kan maandelijks, per mail naar info@dededance.nl. De mail moet tot en met de 20ste van de maand door ons ontvangen zijn.
- Indien te laat wordt opgezegd wordt de volgende maand in rekening gebracht.
- In gevalvan niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag, bijvoorbeeld als gevolg van stornering of onvoldoende saldo, wordt de incasso op de eerst volgende incassodatum opnieuw aangeboden. 
Hiervoor wordt € 7,50 administratiekosten in rekening gebracht.
De klant krijgt 2 weken de gelegenheid om het bedrag alsnog te voldoen, blijft de klant na deze 2 weken in gebreke, dan wordt de automatische incasso gestopt en wordt er een factuur aangemaakt voor het opgenstaande lesgeld. de kosten hiervoor bedragen € 4,50 per factuur.
- Bij verzuim door ziekte of andere reden is restitutie niet mogelijk. Trainingen kunnen in overleg met hoofdkantoor en instructrices worden ingehaald.

3. Trainingen
- Reserveren van een training via dededance.nl is verplicht.
- Voor een groepsles is een minimum aantal van 4 reserveringen verplicht. Indien er minder reserveringen zijn zal deze komen te vervallen.
- DéDé Lady Fit behoudt zich het recht voor om lestijden en plaats te wijzigen.

4. Kledingvoorschriften
Sportkleding en binnen schoenen zijn verplicht tijdens de training.

5. Privacy
- Met ondertekening van het inschrijfformulier geeft u toestemming voor het gebruik van foto- en filmmateriaal van de trainingen voor communicatie en interne coaching doeleinden van DéDé Dance.
- Met ondertekening van het inschrijfformulier meldt u zich aan voor het ontvangen van de Medédéling die wordt verzonden per mail. U wordt op deze wijze geïnformeerd over al het DéDé nieuws dat belangrijk is voor onze klanten.

6. Blokkeren
- tijdelijk stop zetten van het abonnement kan alleen in overleg met het hoofdkantoor van DéDé Dance.
- Tijdelijk stopzetten van het abonnement kan voor maximaal 3 maanden.
- Temporary freezing of your subscription is only possible in case of: injury, surgery or pregnancy

7. Beëindigen
- Opzeggen kan maandelijks, per mail naar info@dededance.nl.De mail moet tot en met de 20ste van de maand door ons ontvangen zijn. 

8. Risico en aansprakelijkheid
- Het volgen van een programma of cursusonderdelen en/of -activiteiten bij DéDé BV H.O.D.N. DéDé Lady Fit is geheel voor eigen risico.
- DéDé BV H.O.D.N. DéDé Lady Fit aanvaardt geen aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van een ongeval of letsel van de klant.
- DéDé BV H.O.D.N. DéDé Lady Fit aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de klant.

9. Huisregels
- De leerling wordt geacht zich op de hoogte te stellen van de huisregels van DéDé Dance en hiernaar te handelen.
- De algemene voorwaarden van DéDé Dance staan op de website www.dededance.nl

 

 

 

 

Contactgegevens
  • Hoofdkantoor:
    Blaarthemseweg 6,
    5502 JV Veldhoven
  • (040) 254 4052
Kaart
Grotere kaart weergeven
© 2016-2023 DéDé Dance | Privacyverklaring