Corona Update 3 November 2020

Corona Update 3 November 2020

  • Dinsdag 3 november 2020

Beste DéDé’ers,
(for english see below)

Met buikpijn zat ik klaar voor de persconferentie..
En de boodschap was duidelijk “geen groepslessen”

Gelukkig staat op de website van de rijksoverheid een uitgebreidere versie van de maatregelen. En daar werd ik toch weer een beetje blij van!!!
Kinderen t/m 17 jaar zijn namelijk uitgezonderd van deze maatregelen. 
En deze lessen kunnen en mogen dus gewoon fysiek doorgaan.

Dat is goed nieuws voor een groot deel van DéDé maar helaas niet voor iedereen.

Maar ook voor degene waarvan de fysieke lessen niet meer door mogen gaan vanaf donderdag hebben we positief nieuws!

Hoe bizar het ook is maar het is niet de eerste keer dat we dit inmiddels mee maken. We hebben goed gekeken wat bij de vorige lockdown wel en wat niet goed werkte.
En daarom hebben we achter de schermen al een plan B gemaakt voor het geval het nieuws vanavond uit zou pakken zoals het deed.

De 18+ lessen zullen met ingang van donderdag 5 november aanstaande gegeven worden via teams. Gewoon onder leiding van je eigen docente, op je eigen tijd maar dan in je eigen woonkamer! Onder aan deze mail vind je alvast een uitleg over de online lessen.

Uiteraard zijn er meerdere uitzonderingen te bedenken. Bijvoorbeeld groepen waarin leerlingen dansen van onder en boven de 18 jaar of locaties waar we lessen geven die geen sportschool maar bijvoorbeeld gemeenschapshuizen zijn en misschien moeten sluiten. Deze uitzonderingen gaan we de komende dagen uiteraard allemaal bekijken en voor jullie oplossen! Mocht er dus voor jouw groep / locatie een ander advies gelden dan houden we jullie natuurlijk op de hoogte! Maar heb geduld… Weet dat wij met het hele team voor jullie aan de slag gaan en jullie zo snel mogelijk informeren!

Wat moet jij doen om deel te nemen aan de online les:
- Download teams alvast op je laptop of telefoon
- Bedenk vast een plekje waar jij lekker de ruimte hebt
- De docente stuurt je net voor aanvang van de les een uitnodiging voor de “vergadering”. Als je deze link aanklikt kom je in de wachtruimte de les. De docente of een andere leerling zal je dan toe laten en kan je aan de gang!
- Het is handig om je microfoon uit te zetten zodat iedereen de docente goed kan verstaan maar uiteraard is er ook ruimte om even met je docente / groep te kletsen
- Als je een vraag hebt klik je op het handje. Je docente krijgt dan een melding dat er een vraag is en zal deze uiteraard voor je beantwoorden
- Het zal echt even wennen zijn en anders dan we gewend zijn. Maar we hopen jullie op deze manier toch in beweging te kunnen houden en vooral jullie in contact te houden met je docente en mede leerlingen!

We zien jullie hoe dan ook in de lessen! Of die nou fysiek of online zijn…
We maken er met z’n allen het beste van #wantwijzijnDéDé

Liefs,

Deyonne & de rest van het DéDé Team

------------------ 

Dear DéDé Dancer,

I was scared to watch teh press conference.. 
But the message was very clear “no grouplessons”

Luckily the website of the government has an extensive version of the measures
And that has some good news in in!
Childeren untill the age of 17 are allowed to dance in groups.

That is good news for a large part of DéDé, but unfortunately not for everyone.

But we also have positive news for those whose physical lessons are no longer allowed to continue from Thursday!

As bizarre it may seem, it is not the first time that we are experiencing this. We took a good look at what worked and what did not work properly with the previous lockdown. With this in mind we already made a Plan B, behind the scenes in case the news tonight turned out like it did.

The 18+ classes will be given by teams starting Thursday, November 5th.  
Under the guidance of your own teacher, at your own time, but in your own living room!  At the bottom of this email you will find an explanation about the online lessons.

Of course there are several exceptions.  For example groups in which dancers under and above the age of 18 dance or locations where we give lessons that are not a gym but, for example, community houses and may have to close.  We will of course look at all these exceptions and resolve them for you!  So, if different advice applies to your group / location, we will of course keep you informed!  But be patient ... Know that we will work for you with the entire team and inform you as soon as possible!

 What do you need to do to participate in the online class:
 - Download teams on your laptop or phone
 - Think of a place where you have plenty of space
 - The teacher sends you an invitation to the “meeting” just before the start of the 
   lesson in your groupapp.
   If you click on this link you will enter the class in the waiting room.  The teacher or 
   another dancer will then let you in and you can get started!
 - It is important  to turn off your microphone so that everyone can understand the 
   teacher properly, but of course there is also room to chat with your teacher / 
   group
 - If you have a question, click on the hand.  Your teacher will then receive a    
   notification that there is a question and will of course answer it for you
 - It will take some getting used to and it’ll different from what we are used to.  But 
   we hope to keep you moving in this way and especially to keep you in touch with 
   your teacher and fellow dancers!

 We'll see you in the classes anyway!  Whether they are physical or online ...
Together we will make this work # becausewe areDéDé

 Love,

 Deyonne & the rest of the DéDé Team

Terug naar het nieuwsoverzicht

Populaire tags:

Komende events:

25 Okt

Herfstvakantie

Van 25 oktober 2021 10:00 tot 31 oktober 2021 16:00

24 Dec

Kerstvakantie

Van 24 december 2021 10:00 tot 9 januari 2022 16:00

25 Feb

Carnavalsvakantie

Van 25 februari 2022 10:00 tot 6 maart 2022 16:00

15 Apr

Goede vrijdag en pasen

Van 15 april 2022 10:00 tot 18 april 2022 16:00

25 Apr

Meivakantie

Van 25 april 2022 10:00 tot 8 mei 2022 16:00

26 Mei

Hemelvaartsdag

Van 26 mei 2022 10:00 tot 27 mei 2022 16:00

6 Jun

2e Pinksterdag

Van 6 juni 2022 10:00 tot 7 juni 2022 16:00

18 Jul

Zomervakantie

Van 18 juli 2022 10:00 tot 11 september 2022 16:00

Contactgegevens
  • Hoofdkantoor:
    Blaarthemseweg 6,
    5502 JV Veldhoven
  • (040) 254 4052
Kaart
Grotere kaart weergeven
© 2016-2021 DéDé Dance | Privacyverklaring