DéDé Demoteam audities!

DéDé Demoteam audities!

  • Donderdag 10 juni 2021

Zondag 11 juli zijn de audities voor de nieuwe Démo Teams!
Dat zijn speciale groepen met meiden en jongens vanaf 7 jaar die DéDé zullen vertegenwoordigen tijdens danswedstrijden en errug veel optredens!

Wat komt er allemaal kijken bij een Démo Team?
- Training op zondagochtend in Veldhoven van september t/m december + een trainingsweekend
- (Hopelijk) veel optredens op verschillende locaties van DéDé op o.a. Koningsnacht, Koningsdag en vrijwel alle weekenden in april t/m juli
- 3 wedstrijden
- Aan een Démo Team zitten kosten verbonden, €150,- voor het hele seizoen (september 2021 t/m oktober 2022) Hierin zitten de kosten van lessen,  trainingsweekend  en wedstrijdgeld voor 3 wedstrijden al verwerkt.Inschrijfgeld voor de eventuele finale en extra wedstrijden zit hier niet bij inbegrepen.
- De bekende DéDé discipline.. Tijdens de trainingen zijn we lief maar ook zeker streng voor de leerlingen. De lat ligt een stuk hoger dan in hun gewone les, we verwachten dan ook dat ze thuis oefenen en zullen meer dan in hun gewone les persoonlijk gecorrigeerd worden. Dit is uiteraard opbouwende kritiek omdat we als team willen groeien en een goede prestatie neer willen zetten. Onder DéDé discipline valt ook aanwezigheid bij trainingen, optredens en wedstrijden. Ook hierin ben je een team en kun je je teamgenoten niet in de steek laten. Uiteraard kan het voorkomen dat je toch een optreden moet missen, dat is geen probleem. Maar regelmatige aanwezigheid wordt verwacht.

Wil jij auditie doen? Meld je uiterlijk vóór 28 juni aan door op deze mail te antwoorden met de volgende gegevens:
- Naam:
- Geboortedatum:
- Groep en locatie waar je nu danst:

Je ontvangt dan uiterlijk 1 juli de officiële uitnodiging en indeling van de auditie. Ook zal je een filmpje krijgen met daarin een stukje choreo wat je thuis alvast moet voorbereiden. Tijdens de auditie zullen we jullie hier ook op beoordelen en uiteraard een stuk choreo aanleren.

De uitslag zal dan tussen 14 en 18 juli bekend worden gemaakt!

--
Do you like to perform? Do you want to compete in dance contests?
Then we are looking for YOU!!!

Sunday June 11th we're having auditions for our Démo Teams!
These are special groups with girls and boys from 7 years old who will represent DéDé during dance competitions and a lot of performances!

What is involved in a Démo Team?
- Training on Sunday morning in Veldhoven from September to December + a training weekend
- (Hopefully) a lot of performances at various DéDé locations on King's Day, King's Night and almost all weekends in April to July
- 3 dance competitions
- Joining a Démo Team does involve a €150,- fee for the entire season (September 2021 to October 2022) This includes the coasts of lessons, the training weekend and competition fee for 3 competitions. Entry fee for any finals and extra competitions are not included.
- The well-know DéDé discipline. During the training sessions we are kids but also strict with the dancers. The bar is a lot highter than in their regular class, so we expect them to practice at home and will be corrected more individualy than in their regular class. This is of course constructive critisism because we want to grow as a team and put in a good performance. DéDé discipline also includes attendance at training sessions, performances and competitions. Here too you are a team and you cannot let your teammates down. Of course it can happen that you have to miss a performance, that's no problem. But regular attendance is expected.

Do you want to audition? Sing up before June 28th by replying to this email with the following information:
- Name
- Date of birth
- Group and dance location

You will then receive the official invitation and schedule of the audition no later than July 1st. You will also receive a video with a piece of choreo that you have to prepare at home. During the audition you will be judges on this and of course we will teach you a piece of new choreo.

The results will be announced between July 14th and July 18th

Terug naar het nieuwsoverzicht

Populaire tags:

Komende events:

13 Apr

DéDé Dance Outdoor

Van 13 april 2021 10:00 tot 19 juli 2021 16:00

11 Jul

Audities Démo Teams

Van 11 juli 2021 00:00 tot 11 juli 2021 00:00

19 Jul

Zomervakantie

Van 19 juli 2021 10:00 tot 13 september 2021 16:00

24 Jul

Summer Dé Camp week 1

Van 24 juli 2021 11:00 tot 1 augustus 2021 19:00

28 Aug

Summer Dé Camp week 2

Van 28 augustus 2021 11:00 tot 3 september 2021 19:00

29 Aug

Let's Move- Summer Edition dag 1

Van 29 augustus 2021 10:00 tot 29 augustus 2021 16:00

3 Sep

Let's Move- Summer Edition dag 2

Van 3 september 2021 10:00 tot 3 september 2021 16:00

Contactgegevens
  • Hoofdkantoor:
    Blaarthemseweg 6,
    5502 JV Veldhoven
  • (040) 254 4052
Kaart
Grotere kaart weergeven
© 2016-2021 DéDé Dance | Privacyverklaring