Frequently Asked Questions

Frequently Asked Questions

Op deze pagina vind je alle meest gestelde vragen over onze Theatershows Cirque Du DéDé in 2024!


On this page you will find all the most frequently asked questions about our Theatre Shows Cirque Du DéDé in 2024!


Kostuumbijdrage & Kostuums

Waarom moet ik een kostuumbijdrage betalen?

Bij DéDé gaat de organisatie rondom kostuums net een beetje anders dan bij andere dansscholen.. Daar geven ze vaak een richtlijn en ben je zelf verantwoordelijk voor je outfit. Maar bij ons niet! Wij zorgen dat iedereen  hetzelfde kostuum heeft!

Om dit te bekostigen vragen we aan iedereen een éénmalige bijdrage van € 15,- per gevolgde les.
Deze kostuumbijdrage wordt éénmalig betaald. Bij beëindiging lidmaatschap is restitutie niet mogelijk omdat de kostuums ook voor alle andere optredens gebruikt worden. 

Why do i have to pay a costume fee? 
At DéDé, the organization around costumes is a little different than at other dance schools.... There they often give guidelines and you are responsible for your own outfit. But not with us! We make sure everyone has the same costume!

To pay for this we ask everyone to contribute € 15,- per lesson.
*This costume contribution is collected once every 4 years. Upon termination of membership, no refund is possible because the costumes are also used for all other performances.

 

Waar wordt deze kostuumbijdrage voor gebruikt?

Deze kostuums worden natuurlijk niet alleen voor de theatervoorstellingen gebruikt maar ook voor alle optredens die daarna nog zullen volgen. En zoals jullie weten mogen de kostuums door DéDé leerlingen altijd kosteloos geleend worden voor bijvoorbeeld optredens op school, feestje e.d.! Maar niet als carnavalskostuum want we willen ze natuurlijk zo lang mogelijk mooi houden.

Where will this costume fee be used for?
These costumes will of course not only be used for the theater performances but also for all the performances that will follow. And as you know, the costumes can always be borrowed by DéDé students free of charge for performances at school, parties, etc.! But not as a carnival costume because of course we want to keep them beautiful as long as possible.

Ticketverkoop

Hoe kom ik aan kaartjes?

In de DéDé lessen is een infobrief uitgedeeld met hierop het bestelformulier voor de kaartjes van de show. Er is per leerling rekening gehouden met een minimaal aantal kaarten, daarnaast is er een optie om extra kaarten te bestellen, deze worden vergeven op volgorde van binnenkomst.
Het formulier dient via de docente weer ingeleverd te worden. Later volgt informatie over het ophalen/betaling van de kaartjes. 
Het aantal kaartjes mag ook onder vermelding van de naam en groep van de leerling gemaild worden naar info@dededance.nl

How do i get tickets for the show?
An information letter about the ticket sales is given in the DéDé classes containing the order form for tickets to the show. There is a minimum number of tickets per student, but there is also an option to order extra tickets.
The form should be returned through the teacher. Information on ticket collection/payment will follow later.
The amount of tickets may also be emailed to info@dededance.nl with the name and group of the student.
 

Ticketverkoop

Showtijden

Wat zijn de exacte tijden van de show?

De tijden van de shows zijn vooraf vastgesteld. De leerlingen verzamelen eerder dan de showtijd start omdat zij vooraf nog een generale repetitie hebben op het podium. Level 0&1 leerlingen (groepen t/m 5 jaar) krijgen aangepaste verzamel tijden, deze zullen later gecommuniceerd worden. 

Middag show: 8.30u t/m 14.30u

Avond show: 15.30u t/m 21.00u
Uitzonderingen:

show  14   05-05-2024              8.00u t/m 14.00u**
show  15   05-05-2024              15.00u t/m 20.30u**

show  21   23-06-2024              8.00 t/m 14.00**
show  22   23-06-2024              15.00 t/m 20.30**

** Op 5 mei & 23 Juni zullen de voorstellingen eerder beginnen omdat sommige kinderen weer naar school moeten op maandag 6 mei & maandag 24 Juni.

De exacte starttijden van de voorstelling zullen later bekend worden. 

What are the exact show times?

Show times are set in advance. Students will assemble earlier than the show time starts because they will have a dress rehearsal on stage beforehand. Level 0&1 students (groups up to age 5) will have modified gathering times, these will be communicated later. 

Afternoon show: 8:30am to 2:30pm

Evening show: 3:30pm to 9:00pm
Exceptions:

show 14 05-05-2024 8:00am to 2:00pm**
show 15 05-05-2024 15.00h - 20.30h**

show 21 23-06-2024 8.00am - 2.00pm**
show 22 23-06-2024 15.00 - 20.30**

** On May 5 & June 23, shows will start earlier because some children must return to school on Monday, May 6 & Monday, June 24.

Exact performance start times will be announced later.
 

Wordt er eten/drinken voorzien voor mijn kind?

Ja, tijdens dat de leerlingen in het theater aanwezig zijn zal er voor hen eten en drinken voorzien zijn.

Will there be food and drinks for my child?

Yes, there will be food and drinks provided for the students in the theater. 

Ik kan niet dansen in de show van mijn groep, en nu?

Wat super jammer dat je net in jouw show niet mee kan dansen! Uiteraard kijken wij graag met je mee naar mogelijkheden om in een andere show mee te dansen met een andere groep. 
LET OP! er zal dan wel tijdelijk ook gedanst moeten worden in deze groep. Elke docente heeft namelijk andere opstellingen en details maar zo leer je ook de leerlingen uit deze groep alvast kennen. 
Intersse in dansen in een andere show/groep? neem dan contact op via info@dededance.nl. Dan kijken we graag met je mee.

I can't participate in the show my group is planned in, and now?
What a pity that you can't dance in your show! Of course we are happy to look at possibilities to dance with another group in another show. 
Please note that you will have to dance temporarily in this group. Each teacher has different setups and details, but this way you will also get to know the students in this group. 
Interested in dancing in another show/group? Please contact us via info@dededance.nl. Then we are happy to look at it with you.
 

Ik vind de tijd erg laat voor mijn jonge kind...

We snappen dat de avondshows, zeker voor jonge leerlingen een erg late tijd is. De ervaring leert echter wel dat het een onvergetelijke ervaring is voor de kids. Voorgaande shows was dit ook het geval, de kids hebben backstage zoveel te doen dat ze zich eigenlijk geen seconde hoeen te vervelen! Uiteraard raden we wel aan de dag erna geen uitje naar de efteling bijvoorbeeld te plannen.

I think the time slot is very late for my young child...
We understand that the evening shows, especially for young students is a very late time. However, experience shows that it is an unforgettable experience for the kids. In previous shows this was also the case, the kids have so much to do backstage that they don't get bored for a second! Of course, we do recommend that you do not plan an outing to the efteling on the following day.
 


Waarom valt mijn show in de meivakantie/ op koningsdag?

Er zijn  in totaal ruim 200 groepen, verdeeld over 22 voorstellingen. een MEGA klus dus om die allemaal verdeeld te krijgen. Vandaar dat er 15 shows in de meivakantie plaats vinden in de Schalm. Hier zitten namelijk de meeste locaties het dichtst in de buurt.

Koningsdag is gekozen om ook op te treden omdat dit precies de middelste week is waarin de meeste leerlingen vrij zijn. Helaas vallen alle schoolvakanties in de meivakantie anders en proberen we hier zoveel mogelijk rekening mee te houden. 

Why is my show in the vacation/ on kingsday?
 

There are over 200 groups in total, divided over 22 shows. a MEGA job to get them all divided. That is why 15 shows take place in the Schalm during the May vacation. This is where most of the locations are closest.

Koningsdag is chosen to perform as well because this is exactly the middle week in which most students are free. Unfortunately all school vacations fall differently in the May vacations and we try to take this into account as much as possible.

 


Contactgegevens
  • Hoofdkantoor:
    Blaarthemseweg 6,
    5502 JV Veldhoven
  • (040) 254 4052
Kaart
Grotere kaart weergeven
© 2016-2024 DéDé Dance | Privacyverklaring