Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN DEDE DANCE

 1. Aanmelding
 • Aanmelding bij DéDé Dance vindt plaats door het formulier volledig in te vullen, te ondertekenen en te overhandigen aan de docent van de betreffende les.
 • Het inschrijfgeld bedraagt € 7,50

 

2. Lidmaatschap, termijn en betalingsvoorwaarden

 • Een lidmaatschap bij DéDé kan op elk gewenst moment ingaan.
 • Bij aanvang van inschrijving wordt het lesgeld gebaseerd op het volgende:

starten t/m de 15e van de maand = hele maand lesgeld; 
starten vanaf de 16e van de maand = halve maand lesgeld.

 • Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. Betaling van lesgeld/inschrijfgeld geschiedt middels automatische incasso per de 1e van de maand.
 • De 4e balletles binnen 1 gezin, op hetzelfde adres, is gratis, voor de balletlessen daarna geldt een reductietarief.
 • Opzeggen kan maandelijks, per mail naar info@dededance.nl. De mail moet uiterlijk voor 3 werkdagen (tot 17.00 uur) voor het einde van de maand ontvangen zijn.
 • Indien te laat wordt opgezegd wordt de volgende maand in rekening gebracht.
 • In geval van niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag, bijvoorbeeld als gevolg van stornering of onvoldoende saldo, wordt de incasso op de eerst volgende incassodatum opnieuw aangeboden. Hiervoor wordt € 7,50 administratiekosten in rekening gebracht.
  De leerling krijgt 2 weken de gelegenheid om het bedrag alsnog te voldoen. Blijft de leerling na deze 2 weken in gebreke, dan wordt de automatische incasso gestopt en wordt er een factuur aangemaakt voor het openstaande lesgeld. Kosten hiervoor bedragen € 4,50 per factuur.
 • Bij verzuim door ziekte of andere redenen is restitutie niet mogelijk. Gemiste lessen kunnen worden ingehaald. Overleg hiervoor met de docent of neem contact op met het hoofdkantoor.

 

3. Lessen

 • Alle lessen hebben 3 x per jaar een kijkles. Aankondiging vindt plaats via Social Media en DéDé Nieuwsbrief
 • DéDé Dance behoudt zich het recht voor om lestijden en – plaats te wijzigen.
 • Tijdens de schoolvakanties en vrije dagen wordt er geen les gegeven, dit is reeds verrekend in het lesgeld.

 

4. Privacy

 • Met ondertekening van het inschrijfformulier geeft u toestemming voor het gebruik van foto- en filmmateriaal van u of van uw kind voor communicatieve en interne coaching doeleinden van DéDé Dance.
 • Met ondertekening van het inschrijfformulier meldt u zich aan voor het ontvangen van de meDéDéling die maandelijks wordt verzonden per mail. U wordt op deze wijze geïnformeerd over al het DéDé nieuws dat belangrijk is voor onze leerlingen en hun ouders. 

 

5. Blokkeren

 • Tijdelijk stopzetten van het lesgeld kan alleen in overleg met het hoofdkantoor van DéDé Dance.
 • Tijdelijk stopzetten van het lesgeld kan voor maximaal 3 maanden.

 

6. Beëindigen

 • Opzeggen kan maandelijks, per mail naar info@dededance.nl. De mail moet uiterlijk vóór 3 werkdagen (tot 17.00 uur) voor het einde van de maand ontvangen zijn.

 

7.  Risico en aansprakelijkheid

 • Het volgen van een programma of van cursusonderdelen en/of –activiteiten bij DéDé Dance, is geheel voor eigen risico.
 • DéDé Dance aanvaardt geen aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van een ongeval of letsel van de leerling.
 • DéDé Dance aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de leerling.

 

8. Huisregels

 • De leerling wordt geacht zich op de hoogte te stellen van de huisregels van DéDé Dance en hiernaar te handelen.
 • De algemene voorwaarden van DéDé Dance staan op de website www.dededance.nl.
 • De algemene voorwaarden van DéDé Dance staan op de website www.dededance.nl. 

 

Contactgegevens
 • Hoofdkantoor:
  Blaarthemseweg 6,
  5502 JV Veldhoven
 • (040) 254 4052
Kaart
Grotere kaart weergeven
© 2016-2019 DéDé Dance | Privacyverklaring